Service

Så länge bilen är ny gör de flesta regelbunden service på den. Men när bilen börjar bli lite gammal så slutar många att kosta på sin bil en riktig service.

En bil som får regelbunden service
- drar mindre bensin
- startar lättare
- är säkrare
- ger ett högre andrahandsvärde

Drop-in-service
Vi bjuder alla våra stamkunder påfyllning av glykol, spolarvätska kylarvätska, motorolja, lampbyte, byte av säkring m.m.. Kunden betalar endast materialkostnaden.


Vi erbjuder följande servicepaket till mycket förmånliga priser